รับสมัครงานและโอกาสทางธุรกิจ

บริษัท Information Technology Associates (ITA ประเทศสหรัฐอเมริกา) กำลังมองหาบุคลากรที่มีไหวพริบดีเยี่ยม เฉลียวฉลาด และมองการไกลในประเทศไทยมาเป็นเพื่อนร่วมงานทางธุรกิจ โปรดติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม